Hướng dẫn quảng cáo trên Gmail

Hướng dẫn quảng cáo trên Gmail

Cách tạo chiến dịch Gmail

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang. 
  Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới. 
  Chọn một trong các mục tiêu sau: Doanh số, Khách hàng tiềm năng hoặc Lưu lượng truy cập trang web. Hoặc, chọn không sử dụng mục tiêu. 
  1. Nếu bước này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình thì trước tiên, hãy chọn một loại chiến dịch, sau đó chọn một mục tiêu. Hãy tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới.

  Chọn loại chiến dịch Hiển thị.  
  Chọn Chiến dịch Gmail, sau đó hoàn tất quá trình tạo chiến dịch của bạn.


   

Tạo website và dùng thử 15 ngày miễn phí tại: https://zozo.vn/#trial-popup